פרוטוקול ישיבת ועד 29.8.1947

השתתפו: וולך, טירולר, פייזר, פישר, זיידמן, ויטחובסקי, שלזינגר.
אושרה מכירת הבוסטר על כל הכלים שלו. הוחלט לסגור קו מים לחייבים בתשלום המס.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש