פרוטוקול ישיבת ועד 27.9.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, זיידמן, דרוקר, בריטשטיין, שקדי, שלזינגר
סדר היום: חלוקת תפקידים, קבלת חברים חדשים, בקשת הולצמן, מאזן, קביעת תשלומים.
הוחלט: לא להכניס שינויים בחלוקת התפקידים בוועד, לקבל את זוננשטיין משה ואת אפרים גלט כחברי השכונה, לאשר להולצמן לפתוח אטליז בכפר – האטליז יהיה כפוף למשרד הבריאות,
הוסכם על כללים למערכת יחסים עם העולים החדשים. הוסכם כי הוועד רואה את העולים החדשים כחברי השכונה. הוועד ינסה לקבל על עצמו את סידור היחסים עם הסוכנות בנוגע לתשלום שכר הדירה שעל העולים לשלם, הוחלט כי העולים ישוחררו ממס עד סוף השנה ולאחר מכן ישלמו מס מוקטן.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש