פרוטוקול ישיבת ועד 21.6.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, זיידמן, ויטיחובסקי
סדר יום: איזון תקציב, קבלת חברים חדשים, הארת רחובות
לאור הגידול שחל בהוצאות החינוך, מאחר ומשכורות המורה והגננת עלו, מבקשים את פייזר להכין חשבון מדוייק,של העלאה זאת ושל הגירעון בתקציב, כדי לאפשר דיון מפורט בנושא.
הוחלט למסור לשטינלאוף מגרש.
נתקבלה הצעת טירולר להארת רחובות הכפר, היות והייתה זולה מהאחרת.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש