פרוטוקול ישיבת ועד 19.7.1947

השתתפו: פייזר, וולך, פישר, זיידמן, ויטיחובסקי.
סדר יום: פניית אירגוני ויצו ואא"ע, ערעור גרינרוט, משכורת פייבוש.
הוועד יזמן את החברה ברנפלד, לשם ברור מקום הימצאם של החומרים  שויצו ואא"ע רוצים לקבל.
הוסדר נושא המיסים של גרינרוט, משכורתו של פייבוש תעלה ל- 2.500 לא"י.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש