פרוטוקול ישיבת ועד 16.8.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פייזר, פישר, זיידמן, ויטיחובסקי, לוריה, הניגסברג, גב' בירנבוים
נעשה ברור בנושא אספקת קמח למאפייה. הוברר כי הניגסברג החליט על דעת עצמו להפסיק אספקת קמח למאפייה. הוחלט כי מהיום אספקת קמח תיעשה לא על ידי הצרכנייה, אלא ההוראה תינתן חתומה על ידי חברי הוועד. לוריה ופייזר יבררו את הקצבת הקמח לכפר.
הוחלט לקרוא לאסיפה כללית ב 19.9.1947 סדר יום לאסיפה:
עריכת בחירות לוועד חדש , בחירת יו"ר האסיפה, קריאה לאישור מאזן 1946.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש