פרוטוקול ישיבת ועד 1.6.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, זיידמן.
הוחלט למסור לדוד עיון מגרש, מתוך השטח של ה"21", בתנאי שייגש תיכף לבנייה.
הוועד אישר את העברת זכותו של פינקלשטיין ישראל לגרין יעקב.
הוועד החליט לקבל הצעות לתאורת רחובות מטירולר וגרינברג.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש