פרוטוקול ישיבת ועד מיום 4.10.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פייזר, פישר, זיידמן.

הוועד החליט להביא לאסיפה הכללית לאישור, את התקציב לשנת תש"ח.
התקציב נמצא בפירוט במחברת הפרוטוקולים.
אסיפה תתכנס ביום 11.10.1947 בשעה 11 בבוקר בבית העם.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש