פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 4.2.1950

* אושרה חלוקת התפקידים, שהייתה בוועד הקודם, וכן זכות החתימה בשם השכונה, לשניים מבין השלושה: טירולר, היימן וזיידמן – בצירוף החותמת.
* הוועד מסר דו"ח על כל פעולותיו: בתחום המוניציפלי, פיתוח השכונה, הקשר עם אנשי גבעת ברכה. לאחר ויכוח בהשתתפות כל הנוכחים, הוחלט להמשיך באותה דרך ולאחר קבלת הצעות מפורטות מ"סנדיקט א"י לבניין", לדון בהן מחדש.
* אושרה בקשת לידר יעקב, לפתוח מספרה בשטח החדש.

משתתפים:
טירולר, היימן, לב, עיון, זיידמן – חברי הוועד
רובין, שטריקר – חברי ועדת הביקורת
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חסרות חתימות המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש