פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 27.3.1950

פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 27.3.1950

* הוחלט שלפייבוש, מחלק הדואר, ישולם בינתיים סך של 8 ל"י, מ 1.4.
* דנו בבקשת מהנדס רסקו להשתכן בבית הבאר, שליד הכביש. הוחלט שיגיש חשבון לגבי עלות הבנייה, ובהתאם ייקבע גובה שכר הדירה.
* הוחלט, שבישיבה ב 28.3 בענייני ביטחון, על עיון להעלות את שאלת העתודות, בקשר ל"אמבושים", שברצון מפקד הסביבה לעשות.
* הוסבר הצורך בהורדת "הכנפיים" מהמוטור שבבאר, על-מנת להגביר את יעילות השאיבה והגברת כמות המים הנשאבת, וכן הצורך לדאוג לנקות את המנוע הקיים. הוחלט להתייעץ עם בצלאל גרינברג, בקשר לאינסטלטור – אדם שתפקידו יהיה גם להפסיק את המים לאנשים שאינם משלמים מסים עבור המים.
* הוסבר המצב בקשר להקמת מרפאת קו"ח, גן הילדים ומעון התינוקות בבתי עמידר.
* הוחלט לנקוט באמצעים נגד חברים, שאינם משלמים מסים.
* לגבי תכניות וביצוע "חג העשור", הוחלט להזמין את ועדת התרבות וחברים נוספים לישיבה
ב 1.4 – שבת ב 10:30 , ובה להציע לבחור את "ועדת חג העשור": לוי, ד"ר לוין, זהבי, וישיניאק, גב' שפיגלשטיין – בנוסף לחברי ועדת התרבות.

משתתפים:
זיידמן, טירולר, היימן – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (המזכיר הוא כנראה רבינוביץ
חסרות חתימות המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש