פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 17.4.1950

החלטות הוועד:
* לקיים בשנה הבאה כיתה ה' – באחד הבניינים הציבוריים שייבנו במקום, או בבניין בית-העם, לאחר הכנסת קיר עץ נוסף. בנוסף, הוחלט על הזמנת ריהוט נוסף עבור שתי כיתות לשנת תשי"א.
* לשלוח מכתב למשטרת פתח תקווה, בקשר לממנוב.
* להזמין ל 24.4 את גרינברג יצחק, בנושא חלוקת החלב.
* לפנות לברית פיקוח, ש לא מסרה את חשבונותיה ולכן אין באפשרותנו לסדר את המאזן.
* פרסום מודעה על עלות הוצאת אשפה בשכונה למשפחה בסך 300 פרוטות. המתנגדים יפנו לוועד.
* להתרים את החברים בסך 1 ל"י עבור הוצאות ל"חג העשור".

משתתפים:
זיידמן, עיון, היימן, טירולר – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (האם המזכיר רבינוביץ?)
חסרות חתימות המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש