פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 1.1.1950

החלטות הוועד:
* לכנס אסיפה כללית ל 14.1.50, לאישור תקציב זמני לשלושה חודשים נוספים.
* לסיים את המשא ומתן עם ועד כפר אז"ר, בדבר פיצויים עבור השטח של 310 הדונם, שנועדו לשכונה עבור שיכון חדש, ולהסכים לשלם סך של 42 ל"י עבור כל דונם – סכום הכולל את ההשתתפות לקק"ל ואת הצינור של "7 לאורך השטח.
* להביא לפני האסיפה את עניין קבלת שומר בשכר, בעקבות דרישת ועדת השמירה.

משתתפים: טירולר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חסרות חתימות המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש