פרוטוקול ישיבת הוועד לפי הזמנת משרד הפנים 4.10.1953

*כבישים: החוזה עם סולל בונה טרם נחתם וייחתם מחר.
נלקחו הלוואות שונות לצורך סלילת הכבישים, על ידי המועצה האזורית, בערבות הוועד המקומי. יש דיון על ההלוואות ועל הכספים.
*חינוך: מתדיינים על בניית בית הספר והכספים שיועדו לכך. שנת הלימודים נפתחה עם למעלה מ-500 ילדים לפי החלוקה הבאה: 117 ילדים בכיתה א'. 110 ילדים בכיתה ב'. 78 ילדים בכיתה ג'. 48 ילדים בכיתה ד'. 46 ילדים בכיתה ה'. 35 ילדים בכיתה ו'. 37 ילדים בכיתה ז'. 32 ילדים בכיתה ח'. סך הכול 503 תלמידים. 86 ילדים נרשמו לגנים.
עולה שאלה, האם אפשר לגבות מחיר גבוה יותר לשירותי החינוך, מכיוון שגבו מחיר נמוך של 10 ל"י. מועלת הצעה של מגבית או ביצוע מלווה שאיתם אפשר יהיה לגמור את בניין בית הספר.
עבודות ניקיון בבית הספר: לפי דרישת בית הספר נצטרך להעסיק כמעט שני עובדים "שלמים", הוצעה הצעה לשכור אישה כי היא מוכשרת יותר לעבודת ניקיון מאשר גבר. הבקשה באה, בגלל שבבית הספר לומדים במשמרות. ועדת החינוך תבדוק את הדברים.
*עבודות ציבוריות: נמסר דוח על העבודות שבוצעו בבית הספר ובגנים וכמה כסף הוצא עליהם. יש עוד עבודות שצריכות להתבצע. מחליטים לעשות מלוי בזמן סלילת הכביש על ידי סולל בונה, כך תיחסך הוצאה זו. מחליטים לסגור את החלק הקדמי של בית הספר ולהשתמש בו כמחסן, עד שייבנה המחסן בהתאם לתכנית וכך יחסכו עוד כמה מאות לירות.
*מאור רחובות: יש צורך להתקין כשלושים מנורות. צריך לבדוק מה מצב המנורות בכל הקרייה ואז להכין תכנית כללית.
נטיעות: הושקעו כספים בנטיעות אך לא מטפלים בהם. הצעה לשכור אדם שיטפל בנטיעות.
*גזברות: יש ריב על בניין ציבורי עם האגודה השיתופית. יש דיון האם גזבר הוועד צריך להיות חבר ועד או איש ציבור מבחוץ. מחליטים לדחות את הדיון לישיבה הבאה.
שונות: מחליטים לפרסם מכרז בדבר מסירת זיכיון לבריכת שחייה.
*רישיונות: הוחלט שכל העסקים שאינם קשורים במזון ירוכזו באחת משני מרכזי המסחר שנקבעו. לגבי יתר העסקים. על ועדת הרישיונות להכין הצעה על מקומם. אושרה העברת חלקה.
משתתפים: יו"ר – י. כהן, פ. היימן, ח. ציפרשטיין, י. לוינסון, ו. שרהבני, ש. צדוק, ו. והבה,
מ. מרקוביץ, מ. זהבי, ב. קנדל, י. רענן.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש