פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 43) – 7.5.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 43) – 7.5.1969:
* אישור פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המועצה:
ישיבה מס' 54 מה-… , מס' 55 מה-12.2, מס' 56 מה-20.2, מס' 57 מה-5.3, מס' 58 מה-12.3,
מס' 59 מה-19.3, מס' 60 מה- 26.3, מס'61 מה-5.5.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 2: מאשרים שלוש בקשות להחלפת רישיונות לאותו עסק – מתנגדים לבקשה לרישיון לחנות דגים, היות וכבר יש חנות דגים סמוכה שאיננה מאפשרת פרנסה במידה מספקת.

משתתפים: יעקב כהן – ראש המועצה, סמי כץ,  מילק קרמר – סגני ראש המועצה
זלמן נוימן, אליהו קרפ, מנחם גזית, אלחנן שטיינגרטן, יוסף סמרה – חברי המועצה
חסר:  יחיאל דאר – חבר המועצה
דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
שרה פוקס – רושמת הפרוטוקול, ענבי  – עורך הפרוטוקול
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש