פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 2) – 4.12.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 2) – 4.12.1969:
מאשרים את:
* בחירת ד"ר יעקב אמיר לתפקיד סגן ראש המועצה וממלא מקומו.
* את בחירת עמנואל ירדני וצבי פרידמן לסגני ראש המועצה.
* תשלום משכורת לראש המועצה בהתאם להוראות החוק (פה אחד).
* העברת זכות החתימה מאנשי המועצה הקודמת  לראש המועצה אביגדור ורשה ולגזבר אריה אחידב (פה אחד).
* בחירת ועדת הנהלת המועצה: ורשה (יו"ר), פרישמן, (סגן היו"ר), עמנואל נחושתן ועליזה קרונטל – חברים.
* ביטול מינוי עו"ד מירון – היועץ המשפטי של המועצה, ומינוי עו"ד צבי מיתר במקומו (בהתנגדות כהן, כץ וקרמר).
* בחירת מועמדים לוועדת בניין ערים: פרידמן, ורשה, עו"ד מיתר, מ. אורנשטיין, ד. ארליך, שטרנפלד ובן-ציון בראון (בהתנגדות כהן, כץ, קרמר, דבורה ונוימן).
* בחירת ועדת מכרזים והצעות: ירדני (היו"ר), ד"ר אמיר, נחושתן, פרידמן – ושם נוסף שתמסור סיעת המערך.
תגובת כהן: "אנחנו לא לוקחים חלק בהצבעות"  (הכוונה לחברי סיעת המערך: כהן, כץ, קרמר ודבורה).
* בחירת ועדת ביקורת: נחושתן (עו"ד), קרונטל ונוימן.

מחליטים (פה אחד) לקבוע יום קבוע  (את יום רביעי) לישיבות המועצה ושעה קבועה – 20:00.
לגבי התדירות – תתקבל הודעה.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
יעקב כהן, מילק קרמר, זלמן נוימן, דבורה דוד, סמי כץ, ד"ר יעקב אמיר, יעקב נחושתן,
צבי פרידמן, עמנואל ירדני, עליזה קרונטל – חברי המועצה
נוכחים:
דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה, עמוס אורן – מהנדס המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש