פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 1) – 30.11.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 1) – 30.11.1969

יעקב כהן (היו"ר) פותח את הישיבה ומבקש להציע מועמדים לבחירת ראש המועצה המקומית.
יעקב נחושתן מציע את אביגדור ורשה (ההצעה היחידה שהועלתה) והצעתו מתקבלת ברוב קולות
(בהתנגדות כהן, קרמר ודבורה ובהימנעות נוימן).

משתתפים: יעקב כהן – ראש המועצה, מילק קרמר – סגן ראש המועצה
זלמן נוימן, דבורה דוד, ד"ר יעקב אמיר, יעקב נחושתן, צבי פרידמן, אביגדור ורשה, עמנואל ירדני,
עליזה קרונטל – חברי המועצה
חסר: סמי כץ – סגן ראש המועצה
דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש