פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 41) – 19.2.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 41) –  19.2.69:
* ראש המועצה מיידע, כי ביום חמישי הקרוב תתקיים עצרת לזכר עולי הגרדום בעיראק,
וכי רחוב הנרקיס ייקרא על שמם.
* מחליטים (פה אחד) על הקמת גן ילדים בשטח הפיתוח. המימון-ההלוואה ממשרד החינוך, באמצעות מפעל הפיס
* מאשרים את תקציב המועצה המקומית לשנת 1969-70 (בהימנעות דאר, נוימן ושטיינגרטן)..

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ – סגן ראש המועצה,
י. דאר, ז. נוימן, א. קרפ, מ. גזית, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסרים:  י. סמרה – חבר המועצה, מ. קרמר  – סגן ראש המועצה
ענבי – מזכיר המועצה, אחידב – גזבר המועצה
שרה פוקס – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ופוקס

 

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש