פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 40) – 5.2.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 40) 5.2.69

* מכבדים בקימה את זכר הרוגי המלכות בעיראק וראש המועצה מודיע על הנצחת זכרם, על ידי קריאת רחוב על שמם.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבות ההנהלה:
מס' 50 מה-15.1.69 (עם תוספות לסעיפים 1-2), מס' 52 מה-22.1 ומס' 53 מה-29.1.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה,
י. דאר, ז. נוימן, א. קרפ, מ. גזית,  י. סמרה, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
אחידב – גזבר המועצה
חותמים:  (חסר העמוד האחרון)

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש