פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 38) – 12.1.1969

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 38) – 12.1.1969

מאשרים (פה אחד) קבלת הלוואה בסך 100 אלף ל"י ממשרד השיכון, באמצעות בנק "טפחות" – על חשבון התביעה
להלוואה בסך 300 אלף ל"י.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה,
י. דאר, ז. נוימן, א. קרפ, מ. גזית – חברי המועצה
חסרים:  י. סמרה, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ענבי – מזכיר המועצה
אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 65 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש