פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי ב-12.7.1953

סדר היום:
1. כבישים. 2. קבלת עובדים. 3. מזכירות. 4. שונות.
הובא לידיעת המועצה האזורית, שנעשתה פנייה לתושבים לתשלום על הכבישים ושצריך לבדוק את המכרזים. נאמר לנו, שנערכו שני מכרזים והמחיר הוא מאה אלף ל"י, לפי מכרז שנעזר לפני מספר חודשים. כינסנו ועדת מומחים שתבדוק את החשבונות.
היו"ר כהן מציע את שלזינגר לוועדת המומחים.
הועלה עניין סלילת כביש, אשר יחבר את תל ליטוינסקי עם הכביש הראשי. כביש זה צריך לעבור בקיבוץ אפעל ובכפר אז"ר. נשאלה השאלה, אם נילקח בחשבון קשר עם כביש קריית אונו והמעברה. מהנדס הכבישים עקרון השיב, שההצעה מתקבלת על הדעת. לכן צריך יהיה לסלול כביש מקשר באורך של 750 מטרים או לסלול קטע מכביש פתח תקווה תל אביב , שיחבר אותנו עם האוטוסטרדה. תושבי הצריפים מעדיפים כביש המקשר את הצריפים עם כביש, קטע של 300 מטר בדרך פתח תקווה תל אביב. לא רוצים לעכב את סלילת הכבישים והובטח לנו סלילת קטע כביש זה על ידי הממשלה.
בעניין הצריף של בכר, הוחלט לאשר את המקום הראשון שהוצע.
בעניין קבלת עובדים הוחלט, שהגזבר יעסיק עובד זמני, אך החלטה זו אינה תואמת להסכם הארצי בין ההסתדרות והרשויות המקומיות. הוחלט שהגזבר ומנהל מחלקת הגבייה ייפגשו עם בא כוח הלשכה הכללית כדי להסדיר את העניין.
יש בעיה עם אנשים שהגישו בקשות למגרשים, כיוון שקיבלו שני מכתבים שבאחד כתוב שבקשתם אושרה ובשני כתוב שבקשתם נידונה. כמו כן יש בעיה עם סכום המיסים שצריך לגבות.
היו"ר כהן מעלה את עניין קבלת המזכיר זהבי: ארבעה בעד – כהן, קנדל, והבה וצירפשטיין. אין מתנגדים.
ארבעה נמנעים – היימן, לוינסון, מרקוביץ' ושהרבני.
בישיבה הבאה מקווים להביא דברים ברורים על בניית בית הספר. ונאמר שיש השגחה על היסודות שנבנו.

משתתפים: יו"ר – יעקב כהן
יעקב היימן, יוסף לוינסון, ברוך קנדל, חיים ציפרשטיין, ויקטור שהרבני, מרדכי מרקוביץ', ויקטור והבה,
נעדרים: צדוק שלום.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש