פרוטוקול ישיבת הוועד הנבחר לפי הזמנת משרד הפנים 21.6.1953

התקיימו בחירות לוועד המקומי ב-5/5/1953 והיום בוחרים יו"ר ועד,
מציעים את מר יעקב כהן וכולם מצביעים בעד. מר יעקב כהן נבחר ברוב קולות ליו"ר הוועד.
מר זיידמן, היו"ר היוצא מסכם כמה עניין חשובים בפני הוועד החדש:
הקמנו את בית הספר והפעלנו באר חדשה ומוצלחת.
"ישי" חייבים לנו כסף וביקשנו מחברת החשמל, שלא תאשר חיבור חשמל לבתים, גם פנינו לקק"ל שלא תאשר רישום וחכירה בלי הסכמתנו. החוב המפורט נמצא במזכירות.
הלווינו לשיכון כמה עשרות טונות מלט כדי לאפשר את המשך הבנייה.
המשכנו את בניית בית הספר, קיבלנו הלוואה והובטחה לנו עוד הלוואה בבנק הפועלים בתל אביב. אתם צריכים להמשיך בבנייה כדי שבית הספר ייפתח.
מנהל בית הספר מר יעקב גורן הוא נכס, אך מוכן להתחייב להמשיך בעבודתו רק אם יוכל לקלוט תלמידים חדשים. הובטחה גם הלוואה מהמועצה. דרשנו מרסקו הבונה את השיכונים להשתתף בהקמת ביה"ס והן מתחמקים.
הם הקימו בניין למעון ואחד לגן. היינו בטוחים שיעבירו לידינו בית אחד ללא תשלום כפיצוי אבל דרשו תשלום והעניין נשאר פתוח. רסקו דורשת כסף בעד הגן ובגלל חוסר כסף והתנגדות עקרונית  הדבר טרם נגמר.
קנינו את בית האריזה והיינו אמורים להפוך אותו לגן ילדים. הדתיים ביקשו רשות להתפלל בו ועכשיו לא רוצים לעזוב ודורשים הקמת בית כנסת בכדי שנוכל לקבל את הבניין בחזרה.
לא היה לוועד פיקוח על טיב הבניה, יש אדם החי בבית ולא ידוע אם משלם, צריך לבדוק במזכירות.
עשינו יישורים ונטיעות ומגיע לנו עוד אלף ל"י להמשך נטיעות.
בעניין הטלפון  – אומרים לנו שאין קווים, בלי סקנדלים לא נקבל טלפון.
לשאלה לגבי מגרשים ציבוריים בשטח רסקו: לדעת זיידמן, הוצאות הפיתוח צריכות לחול רק על מגרשים פרטיים.
* התקיימה ישיבה שנייה באותו מקום ובהשתתפות כל הנוכחים בישיבה הראשונה.
מתדיינים על עניינים טכניים של הישיבות. מחליטים לעבוד במתכונת ועדות.
הצעה לוועדות כספים, פיתוח, תחבורה, חינוך, תרבות, בטחון, בריאות, מים, עבודות ציבוריות ובניין ערים, רישיונות, סעד, הערכה. מתדיינים על הרכב הוועדות, תפקידי הוועדות.
דרושה ועדת תיאום בין המועצה והוועד. כפר אונו עד עתה היה הרוב במועצה האזורית ובכל זאת החליטה המועצה נגד החלטת הוועד. מציעים להקדיש ישיבה מיוחדת כדי לדון ביחסי הוועד והמועצה האזורית. אין התנגדות.
החבר היימן נבחר להיות גזבר.

משתתפים:
מר אור מטעם משרד הפנים
חברי הוועד: יעקב כהן, יעקב היימן, חיים ציפרשטיין,
יוסף לוינסון, שלום צדוק, ויקטור והבה, ויקטור שהרבני, מרדכי מרקוביץ, ברוך קנדל

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש