פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 13.11.1956

* הוועדה ממליצה לאמץ את בקשת מנהל המחוז, בדבר רישיונות למכירת שימורי דגים ודגים מלוחים.
* הוועדה אישרה את הבקשות הבאות:
קאסר אליהו, בעל רישיון למכירת דגים לרישיון לחלוקת קרח – להמליץ על רישיון לשימורי דגים, לאור ההחלטה לעיל
* הבקשות שאישורן נידחה לברור ולדיון נוסף:
והב אהרון, לחנות מכולת – לעיין שנית בבקשתו, כאשר יתפנה רישיון לחנות מכולת
בבאי סלים, לחלוקת חלב במעברה
ששון חניני, לקבלת אזור חלוקת החלב של ג'וליה במעברה
טייבי יצחק, קצב משה ויחזקאל שאול, לבית קפה במעברה
פפר דוד, לקיוסק למשקאות קלים וממתקים (הבקשה כבר נדונה בוועדה ובמועצה)
לייזרוביץ שמואל, למכירת נקניק, בשר מעושן, ביצים ועופות שחוטים
מנשה יחזקאל, לחלק את המעברה לשני אזורים לחלוקת קרח
* הבקשות שסורבו:
צלח אליהו, למכולת במעברה
גרשון אברהם, לחנות מכולת בחנות הירקות
* לאור התלונות נגד ג'וליה שוילי, מחלקת החלב במעברה, ממליצה הוועדה על שלילת רישיונה.

משתתפים: מרדכי מרקוביץ – יו"ר הוועדה
חיים ציפרשטיין, סלים יצחייק, אליעזר רוקנשטיין, משה זילברשטיין, ברוך מינץ – חברים
יעקב רענן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: מרדכי מרקוביץ ויעקב רענן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש