פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 4.12.1948

הוחלט לא להכניס שינויים בחלוקת התפקידים. זאת אומרת, זיידמן ימשיך כמזכיר הוועד ופייזר כגזבר ומנהל חשבונות. זכות חתימה בשם ועד האגודה יהיה גם השנה לזיידמן, טירולר ופייזר. חתימת שניים משלושתם בצירוף חותמת האגודה, מחייבת את האגודה.
בענייני השכונה כולה, חותמים זיידמן , טירולר והיימן – חתימת שניים מהם בצירוף חותמת הוועד, מחייבת את השכונה כולה.

משתתפים: טירולר, היימן, פייזר, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חותמים: טירולר וזיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש