פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 29.10.49

בעקבות השיחה וההסברים עם גורי וגבירץ, הוחלט לקרוא לאסיפה כללית ב 5.11.49 , ולהציע לה להסכים להיכנס בתור ועד מקומי לתוך המועצה האזורית המוצעת. שטח השיפוט של הוועד המקומי יהיה באותן הגבולות, אשר שטחה של המועצה המקומית אונו.
באסיפה זאת ידונו גם בבניית מדרכה לאורך הרחוב הראשי, בעקבות דרישתם (בכתב) של מספר חברים.

משתתפים: טירולר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש