פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 28.5.49

הוועד דן בקשיים בגביית המסים ובענייניה השוטפים של השכונה.

משתתפים: טירולר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש