פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 26.11.49

* הוחלט סופית להצטרף למועצה האזורית, ולהודיע על כך למוסדות הממשלתיים המוסמכים.
* בהתאם להחלטת האסיפה מיום ה 5.11.49, החליט הוועד לכנס אסיפה כללית ל 10.12.49, לאישור ההחלטה הנ"ל.
* הוחלט למסור לגנן-אדריכל את סידור התכנית עבור "גן מיכאל", ולשלם לו משכורת של 30 ל"י, כדרישתו.

משתתפים: טירולר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש