פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 24.9.1948

נקבע גובה שכ"ל בגן ובביה"ס ל 21.500 לא"י לשנה, שישולם בעשרה תשלומים חודשיים. הנחות למשפחות עם שני ילדים ומעלה, תישארנה בתוקפן
את המסים הוחלט להשאיר, כפי שהיה אשתקד
הוחלט לבטל את החוב המגיע מאת החבר וולך המנוח.

משתתפים: טירולר, פייזר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חותמים: כל המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש