פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 18.9.1948

דיון על הסדר מוניציפלי של משתכני רסקו. אחרי ברור ממצה של הבטחת הצטרפותם הסופית והפורמלית של משתכני רסקו לשכונת אונו, הוסכם והוחלט:
כל משתכני רסקו מצטרפים כתושבים שווי חובות וזכויות לשכונת אונו. הוועד מתחייב לסדר בהקדם האפשרי בחירות לוועד השכונה, אשר בהם ישתתפו גם משתכני רסקו עם זכות בחירה אקטיבית ופסיבית. היימן, אשר נבחר באותו מעמד על-ידי משתכני רסקו, צורף כחבר הוועד.
הוועד החדש, אשר ייבחר על-ידי כל תושבי השכונה – על מתן זכות בחירה לדיירים ידון ויחליט הוועד בישיבתו הבאה, יקבל מידי הוועד הקודם את כל הסמכויות וינהל את כל הפעולות הקשורות עם החזקת המוסדות הקיימים, הקמת חדשים ופיתוח המקום בכלל. זאת, פרט לפעולות מצומצמות, הנוגעות ל"אגודת פועלים שיתופית בע"מ", אשר תנוהלנה גם להבא על-ידי ועד האגודה בנפרד.

משתתפים:
פייזר, טירולר, פישר, זיידמן, לב – חברי הוועד מטעם השכונה
בירנבאום, הורביץ, ד"ר לוינשטיין, פרנקפורטר, ד"ר צרף, היימן, פלכצ'ינסקי, רוזנברג, קליין, שפס, ד"ר לוין, ריגהויז – משתכני "רסקו"
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חותמים: פייזר, פ. היימן, טירולר, זיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש