פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 18.12.1948

הוועד החליט לקרוא לאסיפה כללית ב 1.1.49, ולהציע בפניה לאשר את התקציב לשנת תש"ט: סה"כ הכנסות ממסים ומשכר לימוד: 2,360 ל"י
סה"כ הוצאות מהחזקת ביה"ס, המרפאה, תשלום לברית פיקוח, הוצאות אדמניסטרטיביות וחובות: 2,360 ל"י

משתתפים: טירולר, היימן, פייזר, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חותמים: טירולר וזיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש