פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 13.11.1948

הוועד החליט לחתום על חוזה עם טירולר בדבר מתן רישיון להצגות קולנוע, לפי ההסכם הקודם.
החוזה נחתם בשני העתקים, עבור שני הצדדים.

משתתפים: טירולר, היימן, פייזר, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן
חותמים: כל המשתתפים

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש