פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 1.7.49

החלטות הוועד:
* להביא את עניין הקמת המועצה, להכרעת האסיפה הכללית של השכונה.
* לאחר דיון בהצעת הנהלת הצרכנייה, למכור לה את אגף בית-העם התפוס על-ידה, הוחלט להביא גם שאלה זאת להכרעת האסיפה.
* לאור גידול מספר התלמידים בביה"ס, החליט הוועד להביא לפני האסיפה הצעה, להוציא מהגן את כיתה א' ולהוסיף עוד מורה לביה"ס. כלומר, שמורה אחד ילמד את כיתות א' ב' ושני את ג' ד'. לשם כך, יש להוסיף לבניין הגן חדר, אשר ישמש לעת עתה בשביל כיתות א' ב' ולאחר שייבנה בניין בשביל ביה"ס, יישאר לצרכי הגן.
לשם אישורם של כל העניינים, הוחלט לקרוא לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל, ליום 16.7.49.

משתתפים: טירולר, היימן, זיידמן
כותב הפרוטוקול: זיידמן

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש