פרוטוקול האסיפה הכללית של שכונת אונו מיום 14.1.50

* האסיפה החליטה, שהיות ולא ידוע כמה זמן יעבור עד שהחוקה של המועצה תאושר, יש לחדש את כהונת הוועד על-ידי בחירות חדשות, וגם להגדילו. על הוועד החדש יוטל לסדר גם את התקציב החדש, אשר יחייב עד סוף כהונתו. כלומר, עד הקמת מועצה אזורית ובחירת ועד מקומי. לשם כך, הוטל על הוועד לכנס בהקדם אסיפה כללית של השכונה.
* האסיפה החליטה לייפות את כוחה של ועדת השמירה, לקבל שומר קבוע בשכר.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש