פרוטוקול ישיבת ועד 25.4.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, פייזר, זיידמן.
הוחלט לאשר לחבר טירולר הפעלת בית קולנוע בבית העם.
הלוואות למשקי עזר יינתנו לפי תור.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש