פרוטוקול ישיבת ועד 22.3.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, פייזר, זיידמן.
שינויים בהקצאת קרקעות בשטח 75 .

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש