פרוטוקול ישיבת ועד 12.4.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, פייזר, זיידמן, לב, ויטיחובסקי, שלזינגר
הוחלט לברר מהי תכנית קו המים בשטח 21 .
נבחרה ועדת בניין: פייזר, וולך, שלזינגר.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש