פרוטוקול ישיבת ועד 10.5.1947

השתתפו: טירולר, וולך, פישר, פייזר, זיידמן.
דיון במימון קו המים.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש