פרוטוקול ישיבת ועד מיום 15.3.1947

משתתפים: טירולר, וולך, פישר, פייזר,זיידמן.
הוחלט למסור לחבר אדלר את פירוק קו הצינורות שבין השכונה לפרדס.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש