פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 4.7.1950

* מבקשים מעמידר לסדר את האינסטלציה באופן נפרד, כך שנוכל לסגור את המים לכל אחד בנפרד. הוחלט לסדר שני משפטים לדוגמא, לחברי גבעת ברכה, שאינם משלמים מס מים.
* על אושצבסקי לפניות מתחילת יולי לקופ"ח עבור הוצאות עבודת ניקיון.
* ישיבה עם מסחרי ו"ישי" בקשר לשיכון.

משתתפים:
זיידמן, היימן, טירולר, עיון, לב – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (האם המזכיר רבינוביץ?)

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש