פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 19.6.1950 , 26.6.50

פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 19.6.1950

החלטות הוועד:
* לזכות את אלוני ונוסבוים ב 10 ל"י עבור פיתוח.
* להזמין את תושבי גבעת ברכה לישיבת הוועד ב 10:00 ואת תושבי השכונה המפגרים במסים,
ל 11:00.
* לקבוע את משכורתו של גוסטב מנדל ל 40 ל"י לחודש, עבור הפעלת משאבות המים ותיקונים רגילים, בהתאם לדרישתו.
* לשלוח לעמידר מכתב בקשר לאי-גביית המים.
* לא לאשר ללינדנבאום לקנות מגרש בשכונה.
* להזמין את שושנה דמארי וסרט לסיום שנת הלימודים תש"י, ולגבות מכל ילד 50 פרוטות כדמי כניסה (לכיסוי ההוצאות בסך 20 ל"י).

משתתפים: זיידמן, היימן, עיון, טירולר, לב – חברי הוועד, ועדת שמירה, חסר שם כותב הפרוטוקול (המזכיר הוא כנראה רבינוביץ)

פרוטוקול ישיבה מיום 26.6.1950

* הובאו תכניות ביה"ס ואושרו.
* הוחלט על הזמנת רהיטים לביה"ס.
* הוחלט על הזמנת תכניות פיתוח לשטח השיכון לאספקת מים מהמהנדס רמח.

משתתפים:
זיידמן, היימן, טירולר, עיון, לב – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (המזכיר הוא כנראה רבינוביץ)

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש