פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 17.5.1950

החלטות הוועד:
* לשכור גובה לגביית המים בגבעת ברכה.
* תפקידו של קליין לנקות את הזבל והאשפה ברחובות – ללא תשלום מיוחד.
* לזרז את גמר התכניות ואישורן בקרייה.
* לפנות לאנשי גבעת ברכה, באמצעות עו"ד, בדבר התשלומים שעליהם להכניס לוועד שכונת אונו.

משתתפים:
זיידמן, היימן, טירולר – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (המזכיר כנראה הוא רבינוביץ)

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש