פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 12.8.1950

הוחלט לקבל את קניגר כגובה, בתשלום של 30 ל"י לחודש – לתקופת ניסיון, ולדאוג לרשימת הספקת חלב לשכונה – גם לשלוח התראה לגרינברג בנושא.
נמסר לרמח על אישורנו לתכנית הקידוח ונשלחה בקשה לדודאי בקרייה, לשינוי הכביש ביציאה לכביש תל ליטוינסקי – למניעת תאונות דרכים.

משתתפים:
זיידמן, היימן, טירולר, לב, עיון – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (האם המזכיר רבינוביץ?)

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש