פרוטוקול ישיבת ועד שכונת אונו מיום 10.7.1950

* דווח על הפגישה שהתקיימה עם מסחרי ו"ישי" בקשר לגודל התשלומים לכפר אז"ר, ועל מסירת שני צ'קים למסחרי – האחד בסך 10,000 ל"י והשני בסך 3,000 ל"י, שלא יבוא לידי שימוש עד שאנשי כפר אז"ר ירדו מהשטחים.
* הוחלט סידור בקשר לעתודות ולקביעתן עם המוסדות המוסמכים ברמת גן וכן לברר בדבר אישור כפר אונו במועצה האזורית.

משתתפים:
זיידמן, היימן, טירולר, לב – חברי הוועד
חסר שם כותב הפרוטוקול (האם המזכיר רבינוביץ?)

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש