פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 1.2.1956

* הבקשות לקבלת רישיונות שאושרו:
פייבלמן אורי, לתעשיית שקי נייר מודפסים ברחוב הנשיא
פרידמן יעקב, לחנות נעליים
יום טוב משה ואסתר, לקיוסק בקולנוע
סלח סלים, לירקות ברחוב הרצל
קוקו סלים, לחנות ירקות במעברה
זילברשטיין חיים, להלבשה והנהלה
* הבקשות לקבלת רישיונות שאושרו בהסתייגות:
באומל ושפנייר, לקיוסק ברחוב לוס אנג'לס – אושרה, אך מבלי להקצות לו שטח ציבורי לבנייתו
גולדרבלום יחזקאל, למשקאות משכרים ברחוב גולומב – בתנאי שיפסיק את מכירת מי הסודה
* הבקשות שנידחו לדיון נוסף:
פרנס אפרים, לבית קפה ברחוב גולומב
פפר דוד, לחנות מעדנים בשדרות קק"ל
לוי יעקב, לקפה טחון וממתקים ברחוב מרזוק עזר
אגודת צרכנייה שיתופית, למכירת דגים בצרכניית גבעת ברכה
זילברברג שלמה, להגדלת אזורו לחלוקת קרח במעברה כגודל אזורי האחרים
חשפיה יוסף, לבית קפה
מוקסי צבי, להעברת רישיונו לחנות מכולת לאדם אחר
עמר יהודה, לירקות ברחוב טרומן
אימר משה ובוקרה ממוס, למכולת ברחוב מרזוק עזר
* הבקשות שסורבו:
בלזר סמי לחלוקת קרח, בכר יעקב למכולת במקום לממכר ירקות ודגים ברחוב גורדון,
גוילי ג'וליה לחלוקת חלב, ברודר לאטליז ויהב אהרון לחנות מכולת – שלושתם למעברה
* לאור בדיקה חדשה של אזורי חלוקת נפט, חלב וקרח:
הוועדה קבעה, שלאור השימוש הפוחת בנפט, אין אפשרות להכניס מחלק שלישי.
כמו כן, היא המליצה לחלק באופן שווה את האזורים לחלוקת החלב – לחמשת המחלקים, ואת אזורי חלוקת הקרח – לשלושה המחלקים.
הוועדה קבעה, שקיימת אפשרות לפתיחת קיוסקים נוספים בקריית אונו (לסיוע בפרנסת משפחות) וממליצה לברר את האפשרות להקצות שטחים ציבוריים קטנים למטרה זאת.

משתתפים: דוד צ'יטאיאט – יו"ר הוועדה
דוד ארליך, דב גור, משה זילברשטיין – חברי הוועדה
יעקב רענן – מזכיר הוועדה
חתומים על הפרוטוקול: דוד צ'יטאיאט ויעקב רענן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש