החלטת המועצה המקומית קריית אונו בדבר היטל מסים לשנת 1956/57

בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 (4) לפקודת המועצות המקומיות 1941, החליטה המועצה המקומית בישיבתה מס' 12 מה 8.4.56, להטיל בשנת הכספים 1956/57 תוספת למסים (הפירוט במסמך המקורי). המס ישולם בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מתחילת החודש הראשון, שלאחר אישור ההחלטה על-ידי שר הפנים.

חתום: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש