פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות 20.5.1956

מחליטים לגבי ההצעות להקמת מקלטים:
לא לקבל את בקשת החברה הקבלנית לבניית מקלטי בטון. למסור את כל התכניות לבדיקת המהנדס שנבל, ולהתכנס ב 24.5 לדיון סופי בהצעות.
* מחליטים לגבי פינוי האשפה:
לאחר דיון מחודש עם עמבר ועם גרין יעקב (עם כל אחד בנפרד), לגבי הצעותיהם לפינוי האשפה בקריית אונו ובמעברה, הוועדה מחליטה להמליץ בפני המועצה למסור את העבודה להצעה הזולה ביותר (לא מציינת שם וחישובי ההנחות לפעולות הפינוי השונות לא ברורים).

משתתפים: חיים ציפרשטיין – יו"ר הוועדה
י. לוינסון, מ. ספיר – חברי הוועדה
המהנדס שנבל
מ. זהבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: ח. ציפרשטיין, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש