פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מס' 1) – 20.9.1955

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מס' 1) – 20.9.1955:

אישור חוזי עבודה עם קבלנים לריהוט ביה"ס לשנת הלימודים תשט"ז
אישור חוזה עבודה עם קבלנים לבניית 10 כיתות בתוך בית ספר
אישור חוזר שכירות עם חברת עמידר למוסדות חינוך במעברה
ביצוע עבודות תיקונים בכבישים
פיתוח השטח בגושים 6490, 6491, 6496, 6497 תכנית לוטן
אישור שינוי מקום למגרשי משחקים לילדים
מינוי עורך דין ברוקר כתובע מטעם הוועדה לתכנון ובניין ערים
תחבורה למעברה וניקיון במעברה

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה (היו"ר), ח. ציפרשטיין, ד. צ'יטאיאט – סגני ראש המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש