מועצה מקומית – נוהלי בחירות לרשויות המקומיות נובמבר-דצמבר 1954