מועצה מקומית – קווי טלפון ומרכזייה 1965-1957

תכתובת ענפה ופרסומים בעיתונות על קווי טלפון ומרכזיית הטלפון  באונו הוותיקה – והמרכזייה החדשה בקיראון: 1965-1957

/// מיכל 6 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image