דיווח למבקר המדינה ולממונה על המחוז – נובמבר ודצמבר 1954

דיווח למבקר המדינה ולממונה על המחוז, על ישיבות שהתקיימו בנובמבר ודצמבר 1954:
העברת הפרוטוקולים וחוקי העזר ( המסמכים עצמם חסרים במעטפה)

/// מיכל 6 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש