תברואה, עסקים ללא רישיון, רוכלות 1966-1963

תברואה, עסקים ללא רישיון, רוכלות  1966-1963

* רשימת נערים העובדים במבצע הניקיון בקריה: 1.7-5.7.1963

/// מיכל 8 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image