פרוטוקול ישיבת המועצה 24.6.1956

* מאשרים את החלטות ישיבת המועצה (הקודמת) מס' 15, מה 11.6.56.
בנוסף, בעקבות הוויכוח לגבי מידת רישום דברי המשתתפים בפרוטוקול, הוחלט שכל חבר מועצה המבקש שדבריו יירשמו בפרוטוקול במלואם, יעיר על כך תוך כדי דיבורו וגם יאט את דיבורו, כדי שדבריו יירשמו כלשונם.
* מאשרים קבלת הלוואה בסך 12,000 ל"י מבנק הפועלים (לשנתיים ובריבית המקובלת) – מחצית הסכום לכיסוי הגירעון בתקציב השוטף והשאר לעבודות פיתוח.
* בנושא שינוי מהלך האוטובוסים בקריה (לאחר דיון ממושך והצבעה):
המועצה מחליטה עקרונית על סלילת כביש המחבר את רחוב הרצל וכביש תל השומר.
ביצוע הסלילה מותנה בגיוס הכספים הדרושים מבין התושבים באותה סביבה, בצורת הלוואה בסך 15,000 ל"י (כמקדמה על חשבון המסים שיהיו חייבים למועצה ב 56/57 – הריבית תשולם על ידי המועצה). אם תוך שבועיים לא יגויס הכסף, תראה המועצה את הסלילה כאינה ניתנת לביצוע ותיגש מייד להכנסת השינויים במהלך קו 68, בהתאם למוצע על-ידי ועדת התכנון.
* מחליטים להחזיר את פרוטוקול ישיבת הסעד מס' 1 לוועדת הסעד, בגלל אי-חוקיותו ( איננו מדויק וגם לא נחתם על-ידי רוקנשטיין).
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 4:
מחליטים לאשר את ההחלטות לגבי סעיפים 5-1, 8.
לגבי סעיף 6: מחליטים לאשר לכהן פיליפ מרחוב קפלן רישיון לירקות בלבד.
לגבי סעיף 7 – בקשת ויסמן נתן מרחוב גולומב: בעקבות טענות תושבי הסביבה על הפיכת אזור המגורים השקט למקום שעשועים – לעומת טענת ארליך, שדרוש שיהיה בקריה מזנון או בית קפה, הוחלט להחזיר את הנושא לדיון נוסף בוועדת הרישיונות. אם יתברר, שבזמנו ויסמן קיבל התחייבות לרישיון מהמועצה או מהוועד המקומי, יש לכבד את ההתחייבות. אך זאת, בתנאי שתתקבל הסכמתם המפורשת בכתב של תושבי הסביבה.
* לבקש מוועדת הרישיונות לבדוק עבור בכר סידור חדש, בעקבות טענתו לקיפוח פרנסתו, כתוצאה מהרשות שניתנה לצרכנייה למכור דגים.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. סעדי, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסרים: ס. יצחייק, י.לוינסון – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ג. איצקוביץ
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש